21.11.2016

Bóg nigdy nie opuszcza człowieka. ''Pan jest z Tobą, dzielny wojowniku'' Józef Witko- recenzja

I ukazał mu się Anioł Pana. "Pan jest z tobą - rzekł  mu - dzielny wojowniku!"Odpowiedział mu Gedeon: "Wybacz, panie mój! Jeżeli Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza?" (Sdz 6, 12-13) 

Książka autorstwa o. Józefa Witko pt. '' Pan jest z Tobą dzielny wojowniku'' rozpoczyna się pytaniem, które najprawdopodobniej niejeden z nas, niezależnie od tego, czy jest osobą wierzącą, czy też nie zadaje sobie w trudnych chwilach.  Jest to normalne, ponieważ odczuwamy takie emocje jak strach i zwątpienie. Ponieważ jesteśmy tylko ludźmi, mamy do tego pełne prawo.

Zdarza się że czasami w tych najtrudniejszych chwilach obwiniamy Boga o to, że na to pozwolił, że zapomniał o nas. W takich momentach potrzebujemy jego bliskości, jego obecności za którą tęsknimy. Potrzebujemy wsparcia, ale niejednokrotnie brakuje nam sił na to, żeby się pomodlić. Mimo to, Bóg nas nie opuszcza. Przychodzi do nas w ciszy, podobnie jak przyszedł do Gedeona i mówi nam, każdemu z osobna- '' Pokój z Tobą. Nie bój się niczego. Nie umrzesz''. Pan Jest z Tobą dzielny wojowniku!. Jest z Tobą na każdym etapie Twojego życia, towarzyszy Ci w radościach i smutkach, nawet wtedy gdy uparcie nie chcesz go dostrzec.

 W swojej książce, ojciec Józef nawiązuje do postaci Gedeona, który pochodząc z ubogiej rodziny stał się bohaterem, wojownikiem  i duchowym przywódcą dla swojego ludu i przede wszystkim dla siebie. Pomimo wielu przeciwności losu, zaufał Bogu. Warto abyśmy i my się na to odważyli.

Książka ojca Józefa Witko bardzo mnie poruszyła. Pokazała, że mimo trudności w życiu nie należy się zniechęcać i zaufać, temu, kto nigdy nas nie opuszcza i kto nigdy nam nie odmówi swojej pomocy.
Piękne historie nawiązujące do Starego Testamentu(historia Daniela, Jozuego etc) pomagają nam rozpoznać działanie Bożego Ducha w naszym życiu.
Oprócz tych starotestamentalnych nawiązań książka posiada wiele pięknych świadectw uzdrowienia i duchowej przemiany wielu osób.

Zdecydowanie polecam każdemu, niezależnie od tego czy jest osobą wierzącą czy dopiero poszukującą drogi przyjaźni z Bogiem.

ISBN: 978-83-61989-26-4
Format 130x200 mm
Stron 286
Data wydania 2010-09-30
Oprawa broszurowa
cena 20,00
cena promocyjna 18,00
 
Pan jest z Toba dzielny wojowniku fot. materiały wydawnictwa

esprit

Wołaj do mnie,a odpowiem Ci. Modlitewnik Twojego uzdrowienia”- recenzja

Modlitewnik zatytułowany ’’Wołaj do mnie, a odpowiem Ci’’ autorstwa ojca Józefa Witko rozpoczyna się sentencją z Ewangelii świętego Mateusza – ’”Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mt.7,7)
Warto zastanowić się nad tym, czy człowiek potrafi prosić o coś z głębi swojego serca?Z modlitewnika, mogą korzystać wszyscy, którzy pragną uzdrowienia swojej duszy i ciała. Z punktu widzenia psychologicznego, modlitwa pomaga w oczyszczeniu myśli i duszy ze zbędnych emocji i negatywnych stanów. Dialog z Bogiem rozpoczęty za pomocą modlitewnika pozwala na spotkanie się człowieka z wszechobecną miłością Boga w Duchu Świętym.
Modlitewnik ‘’Wołaj do mnie, a odpowiem Ci’’ może stać się modlitewnikiem każdego, niezależnie od wieku, statusu społecznego, pochodzenia etnicznego i doświadczenia życiowego. Jest dla każdego, ponieważ każdy może w nim odnaleźć modlitwy dla siebie. Co więcej, książka jest odpowiednia dla każdej osoby, bowiem treść modlitw uwielbienia, dziękczynienia, skruchy i prośby jest uniwersalna i zapisana przystępnym językiem pozwalającym na lepsze ich zrozumienie.
Modlitwa uwielbienia stanowi najwznioślejszą formę modlitwy w której człowiek, uznaje wszechmoc Boga. Uwielbianie Boga przez człowieka jest bezinteresowne, tak jak miłość ofiarowana człowiekowi przez Boga. Uwielbiając Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, człowiek w sposób bezpośredni uznaje, że Bóg jest Wszechmocny, Miłosierny, jest Emmanuelem, Królem królów, Panem panów, Ojcem, Chrystusem, Drogą, prawdą i życiem.( Witko, 2013:23).
Drugą formą modlitwy zawartą w książce ojca Józefa Witko (2013) jest modlitwa dziękczynienia, w której człowiek dziękuje Bogu za swoje czyny i wszystko, co go w życiu spotyka. To właśnie w tej modlitwie człowiek dziękuje Bogu za otrzymane dary takie jak ‘’zdrowie, sprawność ciała i umysłu’’ (Witko 2013:23). Dziękując Bogu, człowiek raduje się i spełnia Bożą wolę. Zgodnie z zapisem biblijnym, który brzmi: ‘’Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie względem was (1Tes5,16-18). Dzięki modlitwie dziękczynienia człowiek potwierdza swoim życiem wartości, w które wierzy, że są niezniszczalne. ”Bo to czego, ogień nie zniszczył, topniało rychło w cieple nikłego promyka słonecznego, by wiedziano, że w dziękczynieniu Tobie trzeba wyprzedzić słońce i spotkać się z Tobą o świtaniu. Bowiem nadzieja niewdzięcznika jak lód zimowy stopnieje i rozpłynie się jak woda nieużyteczna.(Mdr 16,27-29).’’
Kolejną z modlitw jest modlitwa skruchy. Jest to rodzaj modlitwy w której, zwracamy się do Boga w prawdzie, wyznając mu nasze grzechy. Skucha pełni istotną rolę w życiu człowieka, ‘’[k]ażdy bowiem, kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się uniża będzie wywyższony’’(Łk18, 9-14). Skrucha jest odpowiedzią na słowa zawarte w Biblii: ‘’Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrym! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!’’(Iz1, 17).
Ostatnią z wymienionych modlitw jest modlitwa prośby, oznaczająca typ takiej modlitwy, w której prosimy Boga o wszystko, czego potrzebujemy. ‘’Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam’’(Mt7,7-11) Oprócz wymienionych modlitw wyróżniamy również modlitwę przebłagania, prośby oraz ze względu na podmiot modlitwy wyróżniamy- modlitwę liturgiczną oraz prywatną, a także ze względu na sposób modlenia – modlitwę słowną i modlitwę myślną.
Modlitewnik ‘’Wołaj do mnie, a odpowiem Ci’’ rozpoczyna się modlitwą do św. Michała Archanioła, znaną jako codzienny, prywatny egzorcyzm oraz egzorcyzmem porannym. Książka zawiera w sobie wiele znanych i nieznanych modlitw np. Litanię Loretańską, Litanię do Najświętszej Krwi Chrystusa, Litanię do Ducha Świętego, a także przedruk wołań starotestamentowych zaczerpniętych z Księgi Judyty, Estery, Pieśni Azariasza, czy też z wielu innych miejsc Biblii, która zawiera w sobie moc uwolnienia oraz uzdrowienia. Kolejnym ważnym punktem zawartym w modlitewniku są modlitwy przeznaczone do Adoracji Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.
Książka pozwala na głębsze i wnikliwsze skupienie na modlitwie, stosując nie tylko wyznaczniki wartości ziemskich, ale także duchowych. Sam tytuł modlitewnika, ‘’Wołaj do mnie, a odpowiem Ci’’, daje pewność, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw i zaspakaja potrzeby człowieka.
Odpowiedź Boga na modlitwę może przybierać różne formy. Sama lektura modlitw może stać się wskazówką do znalezienia drogi własnego uzdrowienia. W połączeniu z głęboką wiarą w uzdrawiające działanie Ducha Świętego modlitwy każdego człowieka nie pozostają bez odpowiedzi. Poprzez szczere wyznanie skierowane do miłosiernego Pana człowiek nie tylko uwalnia swoją duszę z ograniczeń ziemskich ale także otrzymuje Boskie błogosławieństwo i potrzebne łaski.
Dla mnie, modlitwa stanowi szczególny rodzaj relacji z Bogiem. Co więcej, modlitwa wzmacnia mnie i dodaje siły w zmaganiu z trudami codzienności.
. Korzystając z książki, modlę się codziennie wielbiąc i dziękując Bogu za wszelkie dobro, które mnie spotyka w życiu. Co więcej, kiedy to możliwe uwielbiam go w Najświętszym Sakramencie, a także codziennie korzystam z Modlitwy do świętego Michała Archanioła oraz egzorcyzmu porannego.
Bardzo serdecznie, polecam ten modlitewnik każdemu, kto poszukuje uzdrowienia oraz wszystkim do codziennej modlitwy. Modlitewnik staje się przydatny nie tylko w chwilach radości, ale także momentach zwątpienia i smutku.
Za udostępnienie modlitewnika, dziękuję wydawnictwu Esprit.
__________________________________________________
Witko, Józef. (2013) ‘’Wołaj do mnie, a odpowiem Ci. Modlitewnik Twojego uzdrowienia’’, Kraków: Wydawnictwo Esprit.

esprit
FotoB-wolaj-do-mnie-a-odpowiem-ci-modlitewnik-twojego-uzdrowienia_13093

17.11.2016

Marzenia uśpione na dnie duszy. Sekretnik. Katarzyna Michalak- recenzja

Książki Pani Katarzyny Michalak, praktycznie od zawsze bardzo mi się podobały, choć jeszcze nie wszystkie z nich przeczytałam.

W tym przypadku, autorka oferuje nam poradnik, który jest dostosowany do każdej z nas.
Bardzo podoba mi się, że pomimo wplecenia do książki postaci Patrycji, autorka zwraca się do każdej z nas bezpośrednio.
Muszę Ci wyznać, kochana Czytelniczko, że jak widzę pod tytułem książki dopisek: „praktyczny poradnik”, to mi się sama buzia śmieje. A ponieważ nie chciałam pozbawiać się tej przyjemności, bo wolę, żeby buzia mi się śmiała na widok własnej książki, dopisałam i sobie taki podtytuł… do wstępu Z drugiej strony: ciekawe, jaki efekt marketingowy uzyskałabym, mając na przykład na okładce hasło: „niepraktyczny poradnik”.

Książkę Pani Michalak można zaklasyfikować do grona poradników, ponieważ pomaga ona żyć w zgodzie ze sobą samym i jednocześnie uczy sztuki pozytywnego myślenia, co w niektórych sytuacjach może stać się niesamowicie trudne.

Wartością dodaną książki jest jej humorystyczny język, co sprawia że różni się od innych napisanych w sztywny, wręcz szablonowy sposób poradników.
„Ponieważ w naszej książce będziemy pracować z podświadomością, musimy poznać nasze narzędzie dogłębnie. Wiadomo bowiem, czym się kończy nieznajomość instrukcji obsługi – tym, czym suszenie włosów mikserem.”
Poprzez zastosowanie bezpośredniego zwrotu do czytelnika, można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia nie ze słowem pisanym, ale z bardzo osobistą rozmową.
Z każdą kolejną  kartką książki, mamy szansę na poznanie swoich marzeń, uśpionych na dnie duszy.

Książka bardzo mi się spodobała i naprawdę gorąco  polecam ją do przeczytania, każdej kobiecie. Na pewno pomoże jej to lepiej poznać samą siebie.

Sekretnik, czyli przepis na szczęście fot. materiały wydawnicze

 • Oprawa twarda
 • Data pierwszego wydania: 2015-11-02
 • ISBN: 978-83-240-3550-2
 • Liczba stron: 216
 • Znak literanova
 • Format: 160x160
 • Cena katalogowa: 36,90 zł
 • Rok wydania: 2015
 Znak literanova
 

Najbardziej osobiste notatki Jana Pawła II. Jestem bardzo w rekach Bożych. Notatki osobiste 1962-2003, Karol Wojtyła, Jan Paweł II

Zrecenzowanie książki, stanowiącej zbiór osobistych notatek Papieża Jana Pawła II, które to zgodnie z jego ostatnią wolą miały zostać spalone, nie należało dla mnie do najłatwiejszych zadań, bowiem niezwykle trudno jest się odnosić do myśli i spostrzeżeń tak wielkiego człowieka.
 Bardzo się cieszę, że miałam możliwość przeczytać tą książkę, ponieważ jest piękna i wiele wniosła w moje życie. Treść książki obfituje w osobiste przemyślenia Jana Pawła II na temat życia, Kościoła, celibatu, świętości, a także dialogu ekumenicznego.
Tym, co mnie bardzo wzruszyło w książce, jest myśl papieża Jana Pawła II, że Bóg przychodzi do każdego człowieka, niezależnie od tego czy jest wierzący czy nie.
Papież pięknie pokazuje czytelnikowi jak przebaczać i uczy każdego z nas tej sztuki.
Ponadto, wbrew opiniom medialnym, Papież Jan Paweł II, nigdy nie milczał w sprawach ważnych. Zabierał swój głos poprzez modlitwę o pokutę, świętość, zachowanie powagi Sakramentów Świętych, Kościoła, o siły dla Kapłanów. Przykre jest, że mówi się o tym co kontrowersyjne, a unika konfrontacji z prawdą.

Jan Paweł II był niewątpliwie człowiekiem modlitwy. Większość jego osobistych notatek stanowią zapiski z rekolekcji w których uczestniczył, bądź które prowadził. W tym przypadku Jan Paweł II jest wzorem do naśladowania, ponieważ zazwyczaj nie zwracamy uwagę na to co jest do nas mówione w Kościele i co najgorsze nie wcielamy tych rad ewangelicznych w życie.
 Co najpiękniejsze w całości książki, jest to że Papież Jan Paweł II co roku modlił się o inne ważne dla Kościoła i Świata sprawy. Nie poprzestawał tak jak my na jakiejś intencji przez wiele lat.

Tytuł, choć książka sama w sobie nie ma formy pamiętnika, nie wprowadza w błąd, ponieważ książka zawiera wiele osobistych przemyśleń, w tym na temat samotności i śmierci.

Książkę gorąco polecam każdemu z nas, niezależnie od tego czy jest wierzący czy nie i od jego sposobu patrzenia na nauczanie Świętego Jana Pawła II. Cieszę się, że mogłam przeczytać tak wartościową pozycję książkową.


fot. materiały wydawnictwa


 • Oprawa twarda
 • Wydanie: pierwsze
 • Data pierwszego wydania: 2014-02-03
 • ISBN: 978-83-240-2990-7
 • Liczba stron: 640
 • Znak
 • Cena katalogowa: 15,00 zł

 Znak

Smaki z najwyższej półki. Pyszne. Na słodko, Anna Starmach - recenzja

Anna Starmach, autorka książki pt. ''Pyszne. Na słodko'' znana jest w szczególności z programu MasterChef.
Książka Pyszne. Na słodko spodobała mi się  już od samego początku, nie tylko ze względu na to że uwielbiam wszystko, co słodkie, ale również na prostotę języka, jakim została ona napisana, co sprawia, że trafia do szerokiego grona czytelników.
Książka już na samym początku zachęca, do poznania tego, co zawiera w środku.

 „Za każdym razem zadaję sobie pytanie: jak to możliwe, że z kilku składników (...) może powstać tak duża liczba cudownych słodkości. I choć wydaje mi się, że znam odpowiedź, uważam, że to magia.”

W momencie jej czytania, mogę sobie wyobrazić jak wygląda proces przygotowywania składników, ciasta, jak białko rośnie pod wpływem ubijania i przede wszystkim poznaję magię mieszania się ze sobą wszystkich składników.

Wartością dodaną książki są piękne zdjęcia słodkości, które niemalże zachęcają do ich przygotowania.
Po drugie, bardzo dobrze przygotowane są przepisy i sposób ich wykonania. Każdy składnik podany jest w przybliżeniu w gramach, co pozwala na dokładne wymierzenie ile czego do czego jest potrzebne. Jak wiadomo szklanka, szklance nie jest równa, a podanie gramatury w gramach pozwala na dokładność w wykonaniu.
Tym, co mnie niewątpliwie smakowo zachwyciło, czerpiąc z książki Pani Anny Starmach, są jabłka w cieście.
 Choć moja biblioteczka obfituje w wiele książek kucharskich, to jednak z żadną z nich nie udało mi się tak na stałe zaprzyjaźnić, a z książką Pani Ani Starmach jak najbardziej tak. Gorąco polecam ją każdemu łasuchowi i temu, kto dopiero chce odkryć piękno samodzielnego przygotowywania słodkości!


Pyszne. Na słodkofot. materiały wydawnictwa


 • Oprawa twarda
 • Wydanie: pierwsze
 • Data pierwszego wydania: 2015-11-02
 • ISBN: 978-83-240-3548-9
 • Liczba stron: 240
 • Znak literanova
 • Format: 185x225
 • Cena katalogowa: 49,90 zł
 • Rok wydania: 2015


 

Znak literanova


Poczuć dotyk Boga. Dotknij Boga, Patryk Świątek -recenzjaPatryka Świątka poznajemy jako nie tylko autora książki pt. ‘’ Dotknij Boga’’, ale przede wszystkim podróżnik, który opisuje swoją wędrówkę nie jako jakieś spektakularne doświadczenie, ale przede wszystkim największe duchowe przeżycie.
 Mężczyzna wraz z grupą innych dwudziestu mężczyzn wybrał się na wędrówkę bez pieniędzy, co dla wielu z nas zapewne byłoby nie do pomyślenia. Można powiedzieć również że odciął się całkowicie od dóbr współczesnego świata ponieważ zostawił w domu pieniądze, telefon komórkowy, zegarki, jedzenie i wszystko inne co mogłoby się wydać pomocne w podróży.
Jedyną rzeczą, którą posiadał on i towarzysze podróży to karimaty, śpiwory i kilka ubrań na zmianę. Oczywiście nie zabrakło im też ogromnej wiary, dlatego tytuł książki jest zapewne nieprzypadkowy.
 Bazując na dobroci spotkanych na swojej podróżniczej drodze ludzi, mężczyźni coraz bardziej przekonywali się o obecności Boga w ich życiu.
Autor książki -Patryk Świątek  zatrzymywał się w wielu miejscach związanych z wiarą katolicką i Kościołem tj.wspólnotach, małych zakonach, przytuliskach dla bezdomnych, ośrodkach dla recydywistów czy chociażby domach dla uzależnionych. Dzięki temu zarówno autor jak i czytelnicy mieli możliwość przekonania się o wyjątkowym spojrzeniu na Kościół, rozumiany jako wspólnota ludzi, zarówno wierzących jak i w jakiś sposób zagubionych.

Książka obfituje w notatki autora, na podstawie których możemy poznać nie tylko jego emocje, ale również ludzi, których spotykał podczas swojej wędrówki. Można powiedzieć że dzielą się oni na trzy grupy.
W pierwszym przypadku, mówimy o osobie autora, którego podziwiam za to, że mimo pojawiających się podczas jego podróży przeciwności losu, nie stracił wiary w pomoc Boskiej Opatrzności i się nie zniechęcił.
Kolejną grupę ludzi, o których warto jest wspomnieć stanowią ludzie, którzy posiadają nie łatwą historię życia. Patryk Świątek, opisuje każdego z nich, w sposób niezwykle miłosierny. Nie ocenia ich historii życia, nie wydaje opinii na ich temat i niejednokrotnie uczy nas  tego samego w odniesieniu do ludzi bezdomnych, którzy czasem proszą nas o kawałek chleba.

Trzecia grupę ludzi wspomnianych w książce stanowią Ci, którzy pomagają tym ludziom tj. siostry zakonne, ksiądz, który założył ośrodek dla byłych więźniów, kapucyni pomagający osobom ubogim i inni świeccy ludzie, którzy chcą zrobić coś dobrego dla osób rzeczywiście potrzebujących.

Szczególnie pięknym dla mnie jest świadectwo młodej pary, która zamiast spędzać niedzielne popołudnie z rodzina, przyjeżdża pomagać w przytułku dla bezdomnych.

Książkę ''Dotknij Boga'' zdecydowanie polecam każdemu niezależnie od wyznawanej przez niego poglądów i religii. Czasem warto spojrzeć na otaczający świat zupełnie z innej perspektywy i dostrzec, że ubóstwo, zarówno materialne jak i duchowe jest bardzo realnym problemem.


 • Liczba stron: 272
 • Znak
 • Format: 140x205
 • Cena katalogowa: 29,90 zł

Dotknij Boga. W poszukiwaniu ludzi, którym pozostało tylko szczęściefot. materiały wydawnicze Znak
 

pieniądze, karty bankomatowe, telefony, zegarki, jedzenie i wszystkie inne zabezpieczenia.
pieniądze, karty bankomatowe, telefony, zegarki, jedzenie i wszystkie inne zabezpieczenia.
pieniądze, karty bankomatowe, telefony, zegarki, jedzenie i wszystkie inne zabezpieczenia.

16.11.2016

Walcząc o życie. Walcząc o rodzinę. Nie oddam dzieci! Katarzyna Michalak- recenza

Książka Katarzyny Michalak zatytułowana ''Nie oddam dzieci!'' od pierwszych stron chwyta ze serce. Opowiada historię, wobec której nie da się przejść bez emocji. Dopiero przeżywając ją z bohaterami, można lepiej ją zrozumieć.
Książka opowiada historię małżeństwa Michała oraz Marty  Sokołowskiej. Chociaż tworzą ze sobą zgrane małżeństwo, to jednak brakuje w nim czasu na wspólne chwile radości, dzielone pomiędzy rodzinę i pacjentów.
 Małżeństwo wychowuje trójkę dzieci i spodziewa się kolejnego. Pomimo trudności dnia codziennego, oboje małżonków cieszy się tym, że mają siebie.
W ciągu ułamka sekund ich szczęście rodzinne zostało zakłócone przez bezmyślnego pijanego i naćpanego, szarżującego na drodze kierowcę.
Świat doktora Michała burzy się całkowicie, a wizja szczęścia rodzinnego się rozsypuje wraz z odejściem jego ukochanej żony i dziecka. Mimo to, bohater książki walczy do końca o swoje dzieci, przeżywając proces i różnorodne próby udowodnienia mu , że nie nadaje się on na dobrego ojca.

Książka '' Nie oddam dzieci'' wzrusza od pierwszych stron. Nie tylko ze względu na emocje i napięcie które autorka umiejętnie wzbudza w czytelniku, ale przede wszystkim dlatego, że porusza kwestie, które można spotkać w codziennym życiu.

Zakończenie książki posiada optymistyczny akcent w życiu Michała Sokołowskiego, który jako wdowiec, ponownie układa sobie życie i tworzy rodzinę dla swoich dzieci.
Pokazuje, że pomimo tak wielkiej tragedii nie warto się załamywać, a walczyć o każdy kolejny dzień.
Niestety, tak wielu ludzi dzisiaj o tym zapomina.

Książkę gorąco polecam każdemu, kto chce przeżyć wraz z bohaterami prawdziwe emocje i nauczyć się wraz z nimi cieszenia się każdą kolejną chwilą życia.
Za udostępnienie egzemplarza do recenzji serdecznie dziękuję Wydawnictwu Literackiemu.


WYDAWNICTWO : Wydawnictwo Literackie
 DATA WYDANIA : 23 kwietnia 2015
·         LICZBA STRON : 247

 Related image fot. materiały wydawnictwa

Image result for wydawnictwo literackie
Miłość i Grzech. Opactwo Świętego Grzechu Sue Monk Kidd- Recenzja

Choć Jessie Sullivan ma wszystko, czego mogłaby pragnąć każda kobieta- kochającego męża Hugh oraz córkę Dee, która studiuje do pełni szczęścia czegoś jej jednak brakuje.
Po wyjeździe córki wyraźnie odczuwa ona brak motywacji i weny do tworzenia swoich prac. Próbując zrozumieć jej wewnętrzne przeżycia, można stwierdzić, że odczuwa wyraźną pustkę :
,,Nie wiedziałam wówczas, czego chcę, ale tęsknota za tym czymś była niemal namacalna. Czułam, ją, stojąc tamtego ranka przy oknie, czułam, jak pojawia się w ten swój charakterystyczny, zdradziecki, ukradkowy sposób, i nie miałam pojęcia, co o tym myśleć."

W momencie w którym musi wyjechać na wyspę Egret Island położoną u wybrzeży Karoliny Południowej odczuwa wyraźną ulgę w oderwaniu się od monotonnego, małżeńskiego życia.
Podczas pobytu na wyspie kobieta nie tylko opiekuje się swoją matką, ale próbuje rozwikłać tajemnicę jej okaleczania się. Rozmawiając o tym z przyjaciółmi i mnichami ze znajdującego się na wyspie Zakonu Benedyktynów, nie przypuszcza, że obdarzy uczuciem jednego z nich.

Z perspektywy czytelnika, jej piękna nowa miłość, jaką darzy mnicha Thomasa, jest czymś czego rzeczywiście można jej pozazdrościć, jednak mimo iż jest ona odwzajemniona burzy jej cały świat życia rodzinnego, który nie będzie już nigdy taki jak dawniej.
 Kobieta czuje się tym faktem nie tylko zdziwiona, ale przede wszystkim ma poczucie wstydu. Nie przypuszczała bowiem, że po 20 latach związku małżeńskiego, będzie w stanie poczuć coś innego, coś silnego do innego mężczyzny- '',kiedy człowiek się zakochuje, dzieje się to poza jego wolą. Serce robi to, co robi." Zakazane uczucie, które tak naprawdę nie powinno mieć miejsca okazuje się być uczuciem odwzajemnionym i jednocześnie równie bolesnym.

Oboje bohaterów książki, zarówno Jessie, jak i brat Thomas dla swojej miłości ryzykują naprawdę wiele. Kobieta w każdej chwili może stracić małżeństwo, a mężczyzna coś na co przez lata pracował.
Mimo faktu iż jeszcze nie złożył on ostatecznych ślubów zakonnych, to jednak znajduje się na rozdrożu i nie wie który z wyborów będzie lepszy- czy zakończenie relacji z Jessie, czy odejście z klasztoru. Boryka się z tym ciężarem ''Ale ja nie wiem czym jest mój krzyż, miał ochotę powiedzieć. Czy jest nim życie bez niej teraz, kiedy ją pokochałem? Czy życie poza klasztorem? Czy też ta szczególna udręka, kiedy nie można pogodzić ze sobą spraw ludzkich i duchowych?"
Pomimo wielu braków pojawiających się w małżeństwie głównej bohaterki czytelnik postawiony jest przed pytaniem - Czy warto ryzykować aż tak wiele, tylko dla chwili? Czy warto rujnować coś co było kiedyś miłością i zamieniło się w przyzwyczajenie? I przede wszystkim czy pożądanie nie jest mylone z miłością?

Autorka udowodniła czytelnikom że prawdziwa miłość nie mylona z chwilowym zauroczeniem, może znieść wszystkie przeciwności losu i wszystko wybaczyć. Pokazała również, że warto jest walczyć o swoje marzenia pomimo pojawiających się dylematów.
Z czystym sumieniem polecam ją każdemu, kto znajduje się w podobnej sytuacji jak bohaterka, kto stoi na rozdrożu i każdemu, kto chce się nauczyć dokonywania właściwych wyborów każdego dnia, czasami za cenę samego siebie. 

Za udostępnienie egzemplarza do recenzji serdecznie dziękuję Wydawnictwu Literackiemu.fot. materiały wydawnicze.

Premiera książki: 08-10-2015

Tytuł: Opactwo świętego grzechu
Autor: Sue Monk Kidd
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
Wydanie: II
Przekład: Andrzej Szulc
Oryginalny tytuł: The Mermaid Chair
Format: 145x207 mm
Oprawa: broszurowa ze skrzydłami
ISBN: 978-83-08-06045-2
Data premiery książki: 08-10-2015
Data premiery e-booka: 08-10-2015
Cytat: str. 13,121,206


 Image result for wydawnictwo literackie