21.11.2016

Wołaj do mnie,a odpowiem Ci. Modlitewnik Twojego uzdrowienia”- recenzja

Modlitewnik zatytułowany ’’Wołaj do mnie, a odpowiem Ci’’ autorstwa ojca Józefa Witko rozpoczyna się sentencją z Ewangelii świętego Mateusza – ’”Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mt.7,7)
Warto zastanowić się nad tym, czy człowiek potrafi prosić o coś z głębi swojego serca?Z modlitewnika, mogą korzystać wszyscy, którzy pragną uzdrowienia swojej duszy i ciała. Z punktu widzenia psychologicznego, modlitwa pomaga w oczyszczeniu myśli i duszy ze zbędnych emocji i negatywnych stanów. Dialog z Bogiem rozpoczęty za pomocą modlitewnika pozwala na spotkanie się człowieka z wszechobecną miłością Boga w Duchu Świętym.
Modlitewnik ‘’Wołaj do mnie, a odpowiem Ci’’ może stać się modlitewnikiem każdego, niezależnie od wieku, statusu społecznego, pochodzenia etnicznego i doświadczenia życiowego. Jest dla każdego, ponieważ każdy może w nim odnaleźć modlitwy dla siebie. Co więcej, książka jest odpowiednia dla każdej osoby, bowiem treść modlitw uwielbienia, dziękczynienia, skruchy i prośby jest uniwersalna i zapisana przystępnym językiem pozwalającym na lepsze ich zrozumienie.
Modlitwa uwielbienia stanowi najwznioślejszą formę modlitwy w której człowiek, uznaje wszechmoc Boga. Uwielbianie Boga przez człowieka jest bezinteresowne, tak jak miłość ofiarowana człowiekowi przez Boga. Uwielbiając Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, człowiek w sposób bezpośredni uznaje, że Bóg jest Wszechmocny, Miłosierny, jest Emmanuelem, Królem królów, Panem panów, Ojcem, Chrystusem, Drogą, prawdą i życiem.( Witko, 2013:23).
Drugą formą modlitwy zawartą w książce ojca Józefa Witko (2013) jest modlitwa dziękczynienia, w której człowiek dziękuje Bogu za swoje czyny i wszystko, co go w życiu spotyka. To właśnie w tej modlitwie człowiek dziękuje Bogu za otrzymane dary takie jak ‘’zdrowie, sprawność ciała i umysłu’’ (Witko 2013:23). Dziękując Bogu, człowiek raduje się i spełnia Bożą wolę. Zgodnie z zapisem biblijnym, który brzmi: ‘’Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie względem was (1Tes5,16-18). Dzięki modlitwie dziękczynienia człowiek potwierdza swoim życiem wartości, w które wierzy, że są niezniszczalne. ”Bo to czego, ogień nie zniszczył, topniało rychło w cieple nikłego promyka słonecznego, by wiedziano, że w dziękczynieniu Tobie trzeba wyprzedzić słońce i spotkać się z Tobą o świtaniu. Bowiem nadzieja niewdzięcznika jak lód zimowy stopnieje i rozpłynie się jak woda nieużyteczna.(Mdr 16,27-29).’’
Kolejną z modlitw jest modlitwa skruchy. Jest to rodzaj modlitwy w której, zwracamy się do Boga w prawdzie, wyznając mu nasze grzechy. Skucha pełni istotną rolę w życiu człowieka, ‘’[k]ażdy bowiem, kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się uniża będzie wywyższony’’(Łk18, 9-14). Skrucha jest odpowiedzią na słowa zawarte w Biblii: ‘’Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrym! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!’’(Iz1, 17).
Ostatnią z wymienionych modlitw jest modlitwa prośby, oznaczająca typ takiej modlitwy, w której prosimy Boga o wszystko, czego potrzebujemy. ‘’Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam’’(Mt7,7-11) Oprócz wymienionych modlitw wyróżniamy również modlitwę przebłagania, prośby oraz ze względu na podmiot modlitwy wyróżniamy- modlitwę liturgiczną oraz prywatną, a także ze względu na sposób modlenia – modlitwę słowną i modlitwę myślną.
Modlitewnik ‘’Wołaj do mnie, a odpowiem Ci’’ rozpoczyna się modlitwą do św. Michała Archanioła, znaną jako codzienny, prywatny egzorcyzm oraz egzorcyzmem porannym. Książka zawiera w sobie wiele znanych i nieznanych modlitw np. Litanię Loretańską, Litanię do Najświętszej Krwi Chrystusa, Litanię do Ducha Świętego, a także przedruk wołań starotestamentowych zaczerpniętych z Księgi Judyty, Estery, Pieśni Azariasza, czy też z wielu innych miejsc Biblii, która zawiera w sobie moc uwolnienia oraz uzdrowienia. Kolejnym ważnym punktem zawartym w modlitewniku są modlitwy przeznaczone do Adoracji Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.
Książka pozwala na głębsze i wnikliwsze skupienie na modlitwie, stosując nie tylko wyznaczniki wartości ziemskich, ale także duchowych. Sam tytuł modlitewnika, ‘’Wołaj do mnie, a odpowiem Ci’’, daje pewność, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw i zaspakaja potrzeby człowieka.
Odpowiedź Boga na modlitwę może przybierać różne formy. Sama lektura modlitw może stać się wskazówką do znalezienia drogi własnego uzdrowienia. W połączeniu z głęboką wiarą w uzdrawiające działanie Ducha Świętego modlitwy każdego człowieka nie pozostają bez odpowiedzi. Poprzez szczere wyznanie skierowane do miłosiernego Pana człowiek nie tylko uwalnia swoją duszę z ograniczeń ziemskich ale także otrzymuje Boskie błogosławieństwo i potrzebne łaski.
Dla mnie, modlitwa stanowi szczególny rodzaj relacji z Bogiem. Co więcej, modlitwa wzmacnia mnie i dodaje siły w zmaganiu z trudami codzienności.
. Korzystając z książki, modlę się codziennie wielbiąc i dziękując Bogu za wszelkie dobro, które mnie spotyka w życiu. Co więcej, kiedy to możliwe uwielbiam go w Najświętszym Sakramencie, a także codziennie korzystam z Modlitwy do świętego Michała Archanioła oraz egzorcyzmu porannego.
Bardzo serdecznie, polecam ten modlitewnik każdemu, kto poszukuje uzdrowienia oraz wszystkim do codziennej modlitwy. Modlitewnik staje się przydatny nie tylko w chwilach radości, ale także momentach zwątpienia i smutku.
Za udostępnienie modlitewnika, dziękuję wydawnictwu Esprit.
__________________________________________________
Witko, Józef. (2013) ‘’Wołaj do mnie, a odpowiem Ci. Modlitewnik Twojego uzdrowienia’’, Kraków: Wydawnictwo Esprit.

esprit
FotoB-wolaj-do-mnie-a-odpowiem-ci-modlitewnik-twojego-uzdrowienia_13093

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza